Loading...

Vertrouwelijkheidsverklaring

Wettelijke informatie

1. Persoonsgegevens

Express Finance verzamelt en verwerkt uw gegevens, die we via de website https://www.expressfinance.be verkrijgen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Elk formulier of elke teledienst beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimale gegevens) en geeft de volgende informatie:

 • de doeleinden voor de verzameling van deze gegevens (doel);
 • of deze gegevens noodzakelijk of facultatief zijn voor de verwerking van uw verzoek;
 • de personen die mogelijk kennis dragen van deze gegevens (in principe uitsluitend Express Finance, tenzij anders aangegeven op het formulier wanneer een overdracht aan een derde noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek);
 • uw rechten met betrekking tot de Franse wet inzake ‘Informatique et Libertés’ en de manier waarop u deze kunt uitoefenen bij Express Finance.

Wanneer u een van onze formulieren invult, worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aangeboden diensten op https://www.expressfinance.be, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen Express Finance in staat om de aanvragen te beheren die worden ontvangen in zijn IT-applicaties. De bewaartermijn voor uw persoonsgegevens is 12 maanden.

U kunt contact met ons opnemen voor informatie of voor de uitoefening van uw rechten aangaande de verwerking van persoonsgegevens die door Express Finance worden beheerd:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs, gericht aan het volgende adres:
  Waversesteenweg 724, 1040 Etterbeek

Wij antwoorden u binnen de 30 werkdagen.

2. Recht van toegang

U kunt rechtstreeks aan een dossierverantwoordelijke vragen of hij over uw persoonsgegevens beschikt, en hem verzoeken om u al deze gegevens integraal te bezorgen. Door de uitoefening van uw inzagerecht kunt u de juistheid van de gegevens controleren en, indien nodig, de gegevens verbeteren of laten verwijderen.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs, gericht aan het volgende adres:
  Waversesteenweg 724, 1040 Etterbeek

Wij antwoorden u binnen de 30 werkdagen.

3. Recht op correctie

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het rechtzettingsrecht vloeit voort uit het toegangsrecht. Zo wordt voorkomen dat een instelling foutieve gegevens over u verwerkt of verspreidt.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs, gericht aan het volgende adres:
  Waversesteenweg 724, 1040 Etterbeek

Wij antwoorden u binnen de 30 werkdagen.

4. Recht van verzet

U heeft het recht om, op wettelijke gronden, zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens in een gegevensbestand worden opgenomen. In geval van prospectie, met name voor commerciële doeleinden, kunt u dit recht uitoefenen zonder wettelijke reden. U heeft het recht zich te verzetten tegen het feit dat uw persoonsgegevens worden verspreid, overgedragen of opgeslagen.

Voor elke vraag tot inzage van uw persoonsgegevens neemt u contact met ons op:

 • via ons contactformulier
 • of via een ondertekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs, gericht aan het volgende adres:
  Waversesteenweg 724, 1040 Etterbeek

Wij antwoorden u binnen de 30 werkdagen.

5. Cookies

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer of randapparatuur worden geïnstalleerd.

Doeleinden van cookies
Wij gebruiken cookies om statistieken over de bezoeken aan onze website in kaart te brengen.

Ons gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies om:

 • u te identificeren wanneer u deze website raadpleegt;
 • statistieken (bereikstudie) te bekomen via Google Analytics.

Verzamelde gegevens aan de hand van cookies
Cookies helpen ons om inlichtingen te verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, maar we slaan geen enkele informatie op waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren in de gegevens van onze cookies die u aanbelangen. We registeren uitsluitend een unieke sessie-ID, die ons helpt een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij een volgend bezoek terug te vinden.

Soorten cookies

 • Sessiecookies: deze cookies worden tijdelijk op uw computer of randapparatuur opgeslagen tijdens een browsersessie. Aan het einde van deze browsersessie worden ze van uw computer of randapparatuur verwijderd.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven voor een langere tijd op uw computer opgeslagen. Ze helpen ons om u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsersessie moeten weten wie u bent.

Beheer van cookies
Het menu van de meeste browsers bevat opties waarmee u uw cookies kunt beheren door uw cookie-instellingen aan te passen.

In het algemeen biedt de browser u de mogelijkheid om:

 • uw cookies weer te geven;
 • cookies toe te staan;
 • alle cookies of alleen bepaalde cookies uit te schakelen;
 • alle cookies uit te schakelen wanneer u uw browser sluit;
 • cookies te blokkeren;
 • op de hoogte te worden gesteld bij ontvangst van een cookie.

Indien u kiest om onze cookies te blokkeren, zullen de meeste functionaliteiten op onze website echter worden uitgeschakeld (namelijk inschrijving, mogelijkheid om een commentaar te posten of alle andere interacties) en heeft dit mogelijke gevolgen voor uw browse-ervaring. Indien u alle cookies uitschakelt in uw browserinstellingen, worden uw browservoorkeuren verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Merk op dat, tenzij u de browserinstellingen zo hebt ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, ons systeem cookies zal plaatsen bij elk bezoek aan onze website.

Door de installatie van een cookie te weigeren, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om in zijn computerinstellingen de installatie van cookies te weigeren. Dat kan als volgt:

 • Voor Internet Explorer: ga naar het tabblad ‘Extra’ (tandwiel in rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op ‘Privacy’ en kies ‘Alle cookies blokkeren’. Klik op OK om te bevestigen.
 • Voor Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop ‘Firefox’ en ga daarna naar het tabblad ‘Opties’. Klik op ‘Privacy’.
 • Stel de regels voor onthouden in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. Vink het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit.
 • Voor Safari: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (tandwiel). Kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerd’. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Onder ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.
 • Voor Chrome: Klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (drie horizontale lijntjes). Kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerd’. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Voorkeuren’. Onder ‘Instellingen voor content’ kunt u cookies blokkeren.

6. Statistieken en bereikmetingen

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie heeft betrekking op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze gegevens worden door Google doorgegeven en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om rapporten op te stellen over de website-activiteiten.

Voor meer details over de algemene voorwaarden en richtlijnen omtrent vertrouwelijkheid van Google Analytics gaat u naar:

7. Facebook Pixel

Indien u, als bezoeker van onze website, inlogt op Facebook, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens naar Facebook verstuurd voor marketing- en analysedoeleinden.

Voor meer informatie over het doel van deze gegevensverzameling, de verwerking ervan en het gebruik van gegevens door Facebook, alsook over de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy gaat u naar:

Deze site gebruikt cookies om het verkeer anoniem te analyseren, om u in staat te stellen informatie te delen op sociale netwerken en om u op maat gemaakte inhoud en diensten aan te bieden.
U kunt meer te weten komen, het gebruik van cookies accepteren of weigeren. Weten meer